Need Access

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
ปุ่มกดลิฟท์สำหรับผู้พิการทางสายตา
ลิฟท์บริการทุกชั้นและลิฟท์เฉพาะสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้บริการตรงทางเข้าชั้น 3