หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน หัวมุม ถ.พระราม 1 และ ถ.พญาไท ตรงข้ามห้างมาบุญครอง และ สยามดิสคัฟเวอรี่ มีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ


เวลาเปิดบริการ – อังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)


ติดต่อ - เลขที่ 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330


โทร.02 2146630-8 โทรสาร 02 2146639 เว็บไซต์ www.bacc.or.th