กฎเข้าชมนิทรรศการ

 

กรุณาฝากกระเป๋าและสัมภาระก่อนเข้าชมนิทรรศการ
ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในพื้นที่นิทรรศการโดยเด็ดขาด
ห้ามใช้แฟลซหรือขาตั้งกล้องหากถ่ายรูปในห้องนิทรรศการ
ห้ามจับต้องผลงานโดยเด็ดขาดและกรุณาดูแลเด็กเล็กไม่ให้จับต้องผลงาน