Shopping & Eating


Shopping & Eating

ร้านค้า 34 คูหา (ชั้น 1-ชั้น 4) สำหรับจับจ่ายใช้สอย เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพลิดเพลินไปกับสินค้าด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย ร้านหนังสือ ร้านซีดี ร้านกาแฟ ร้านค้างานศิลปะทำมือ ฯลฯ