Meeting Rooms


Meeting Rooms

ห้องประชุม (ชั้น 4 และชั้น 5) ห้องประชุมขนาด 5X8 ม.จำนวน 2 ห้อง และขนาด 8X10 ม.อีก 2 ห้อง สำหรับการประชุม สัมมนา บรรยาย workshop รองรับความจุตั้งแต่ 10 – 40 คน