Auditorium


Auditorium

ห้องออดิทอเรียม (ชั้น 5) ห้องขนาด 270 ตร.ม ความจุ 222 ที่นั่ง และเวทีสำหรับการแสดงขนาด 5X8 ม. ใช้สำหรับกิจกรรมการประชุม บรรยาย สัมมนา แสดงละคร ดนตรี ตลอดจนฉายภาพยนตร์